Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Unge

Om os

Ungnu er et socialpsykiatrisk træningssted for unge mellem 16 og 30 år, som af psykiske eller sociale årsager har svært ved at fastholde arbejde eller uddannelse. I Ungnu tilbyder vi et ugeprogram med et indhold, som understøtter den unges vej mod uddannelse. Bl.a. er der undervisning, miljøterapeutiske grupper og motion. Derudover tilbyder vi individuelle samtaler med henblik på at give den unge mulighed for at tale om de ting i livet, som er svært og som forhindrer ham/hende i at tage en uddannelse. Der er i Ungnu et særligt fokus på skabe struktur i den unges hverdag.
Ungnu kan kombineres med et arbejds-  eller uddannelsesforløb.

For at komme i Ungnu er det vigtigt, at den unge er motiveret for at deltage i ugeprogrammet.

Hvem er Ungnu for?
Ungnu er et tilbud for unge mellem 16 og 30 år, for hvem hverdagen er præget af problemstillinger af psykisk karakter i en sådan grad, at den unge har svært ved at indgå i et socialt fællesskab eller fastholde et arbejde eller en uddannelse.
Dette kan vise sig ved:

•    Vanskeligheder ved at fastholde kontakter og aftaler.
•    Manglende socialt netværk.
•    Isolation.
•    Manglende koncentration.
•    Lavt selvværd.
•    Inaktivitet/hyperaktivitet.
•    Omvendt døgnrytme.
•    Selvskadende adfærd så som: Cutting, Spiseforstyrrelser mm.

Nogle unge i Ungnu kan have et aktivt misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer, men de indgår da i et samarbejde med Rusmiddelcenteret. De unge i Ungnu skal være indstillet på at indgå i et samarbejde med Rusmiddelcenteret, hvis det af Ungnu skønnes relevant.

Skilt 

Puder